Informacje o imporcie

Import towarów z dowolnego Państwa UE do Norwegii odbywa się za pomocą prostej procedury. Dzięki niej dopełnisz wszystkie formalności i będziesz pewien, że ograniczysz koszty do minimum. Możesz najechać na pogrubiony tekst, żeby dowiedzieć się więcej.

Zakup towarów w UE

W przypadku gdy importer odpowiada za zakup, transport i clenie towarów z UE do Norwegii mówimy o eksporcie pośrednim.. To najpopularniejsza sytuacja u naszych klientów. Jeśli kupujesz towary w dowolnym państwie Unii Europejskiej, a następnie przywozisz je do Norwegii (własnym transportem lub pośrednikiem) to jesteś zobowiązany zgłosić wywóz z kraju UE oraz import do Norwegii.

W celu dopełnienia wszelkich formalności:

  1. Sprawdź czy kontrahent posiada numer EORI. Wpisz numer identyfikacyjny podatnika (NIP) z przedrostkiem nazwy Państwa (np.: PL123456789).
  2. Zakup towary od kontrahenta. Przy zakupie poinformuj, że planujesz przewieźć je do Norwegii i chciałbyś otrzymać fakturę ze stawką 0% VAT. Zapytaj również czy sami zgłaszają wywóz towarów poza UE. Najczęściej duże firmy mają własne oddziały zajmujące się eksportem, w przypadku małych firm będziesz musiał dopełnić formalności samodzielnie. W razie braku zgody kontrahenta na wystawienie faktury VAT 0%, będziesz mógł się ubiegać o korektę po przedstawieniu dokumentów wywozowych.
  3. Jeśli wywóz towarów z UE nie został zgłoszony przez sprzedającego musisz dokonać tego samodzielnie. W tym celu udaj się do lokalnej agencji celnej z fakturą od kontahenta. Poproś o zgłoszenie wywozu do Norwegii. Następnie z otrzymanymi dokumentami i towarem zgłoś się do lokalnego urzędu celnego i przedstaw dokumenty oraz na żądanie celnika towar przewożony. Tą procedurę możesz wykonać również na granicy Szwedzko-Norweskiej.
  4. Jeśli kontrahent wystawił fakturę z podatkiem VAT, przedstaw mu dokumenty wywozowe (SAD-3 lub komunikat IE-599). Dokumenty powinieneś otrzymać od lokalnej agencji celnej. Kontrahent powinien wystawić korektę faktury i zwrócić zapłacony niesłusznie podatek VAT.
  5. Wypełnij deklarację celną importową. W naszym serwisie zgłosisz import towarów do Norwegii. Prześlij nam niezbędne dane i dokumenty minimum 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy norweskiej. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt bezpośredni na nasz numer telefonu.

Powyższe kroki pozwolą na bezpieczny wywóz towarów z kraju UE oraz dopełnienie przez nas formalności importowych.

Przewóz towarów

Samodzielny przewóz towarów wymaga jedynie posiadania dowodu zakupu towarów. W przypadku gdy jesteś przewoźnikiem należy posiadać przy sobie CMR - list przewozowy na wszystkie towary. Póki jesteś na terenie UE i posiadasz dowód przewozu towaru do Norwegii w formie CMR możesz swobodnie transportować te towary.

Przewóz towarów rozpoczyna się w państwie ich zakupu, a kończy na granicy Norweskiej. Przewóz w ramach UE nie zobowiązuje Ciebie do żadnych zgłoszeń na granicach w obrębie UE. Na promach i przejściach granicznych wewnętrznych UE wybieramy zawsze drogę bez towarów do oclenia.

Granica Norweska

Na dowolnej granicy Norweskiej należy zatrzymać się kierując się czerwonymi liniami (towary do oclenia). Należy zatrzymać się i samodzielnie udać się do urzędu celnego (nie do agencji celnej). Do tego czasu powinieneś otrzymać od nas wypełnione dokumenty SAD-8 (import). Dokument SAD-8, faktury wychodzące i potwierdzenie wywozu (nieobligatoryjnie) należy przedstawić celnikowi.

Celnik może:

  1. Sprawdzić zgodność faktury z deklaracją, podbić i pozwolić na przejazd - najczęściej tak się dzieje
  2. Pobrać opłaty celne - należy mieć przygotowaną kwotę do zapłaty z tytułu wszelkich opłat celnych
  3. Dokonać kontroli przewożonego towaru, atestów, certyfikatów itp. Należy mu to umożliwić i pomóc w kontroli.
  4. Zażądać korekty deklaracji celnej ze względu na niezgodności wykryte podczas kontroli - skontaktuj się z nami i dokonamy korekt według ustaleń faktycznych celnika
  5. Zatrzymać towar - w przypadku nielegalnego przewozu np. alkoholu, tytoniu, mięsa bez odpowiednich atestów.

Przewóz towaru w Norwegii

Towar dopuszczony do obrotu w Norwegii może być swobodnie transportowany w obrębie państwa. Do księgowości wyślij fakturę z Państwa UE i deklarację celną importową SAD-8. Jeśli płaciłeś jakiekolwiek opłaty celne - prześlij również do księgowości potwierdzenie ich zapłaty.